Medycyna pracy
badania pracowników i sportowców
Usługi
1. Badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne)

2. Badania pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego

3. Badania sportowców do 23 roku życia

4. Badania kierowców i kandydatów na kierowców

5. Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych