Medycyna pracy
badania pracowników i sportowców
Strona główna

 Gabinet Specjalistyczny
 Katarzyna Wawrzyńczak-Boruch

 - badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe, kontrolne )

- badania uczniów

- badania kierowców i kandydatów na kierowców

- badania pracowników narażonych na działanie promieniowania jonizującego

- badania sportowców do 23 r.ż.

- badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

- badania do testu sprawności fizycznej do Policji


95-100 Zgierz ul. Targowa 8c

tel. 605 585916